Държавен план-прием в област Враца за 2022/2023 учебна година

Държавният план-прием /ДПП/ определя броя на местата, на които се приемат ученици в VIII клас, в паралелките за професионална и профилирана подготовка, в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища.

За учебната 2022/2023 година ДПП ще се осъществява в общо 33 училища на територията на област Враца. Завършващите 1426 седмокласници ще могат да продължат обучението си в 4 обединени и 17 средни училища, 10 професионални и 2 профилирани гимназии.

Вашият избор е много важен, защото…

“Избирайки училището, вие избирате своето бъдеще“