Дати за подаване на заявления

Подаване на заявление за участие в приема 05-07 юли 2022 г.
Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 13 до 15 юли 2022 г.
Подаване на заявление за участие във трети етап на класиране 26-27 юли 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране определя се от директора; от 03 август до 10 септември (включително) 2022 г.