Дати за провеждане на изпити

Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 10:00 ч
Математика 16 юни 2022 г., начало 10:00 ч.
Чужд език/по желание/ 17 юни 2022 г., начало 10:00 ч.