Документи за записване

След първи етап на класиране до 16 юли 2022 г.
След втори етап на класиране до 22 юли 2022 г
След трети етап на класиране  до 30 юли 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране определя се от директора; до 10 септември 2022 г. (включително)

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.