Записване

След първи етап на класиране  до 16 юли 2022 г.
След втори етап на класиране до 22 юли 2022 г.
След трети етап на класиране  до 30 юли 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране определя се от директора; до 10 септември 2022 г. (включително)