Изпити за проверка на способностите

Срок за подаване на заявление за полагане на изпити  26-27 май 2022 г.
Дати за провеждане на изпитите. Изобразително изкуство – 21 юни 2022 г.
Музика – 22 юни 2022 г.
Спорт – 23-24 юни 2022 г.
Обявяване на резултати от изпитите до 28 юни 2022 г.