Обединено училище “Св.Климент Охридски” , с.Тишевица

В ОбУ „Св. Климент Охридски “, с. Тишевица се обучават  ученици в професионални направления  „Производствени технологии- текстил,облекло, обувки и кожи“ и „Хранителни технологии“.

Училището разполага с оборудвани работилници за учебна практика в двете професионални направления, както и  фирми, които ще обучават учениците в реална работна среда в часовете по производствена практика. В училището работят високо квалифицирани специалисти с постижения в своята област. Всички консумативи, необходими за часовете по практика, са осигурени от училището.