Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" , с.Девене

Специалности:
1.Дограма и стъклопоставяне
2.Производство на хляб и хлебни изделия