Обединено училище ''Христо Ботев'' - с. Баница

Специалност:
1.Производство на хляб и хлебни изделия