ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина

Специалности:
1.Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
2.Компютърна техника и технологии
3.Икономическа информатика
4.Спедиция, транспортна и складова логистика
5.Експлоатация на автомобилния транспорт