ПГО "Елисавета Багряна" , гр.Бяла Слатина

Специалности:
1.Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
2.Производство на кулинарни изделия и напитки
3. Фризьорство