Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр.Враца

Специалности:
1.Готвач
2.Кетъринг
3. Електронна търговия