ПГТ „Коста Петров“, с. Борован

 
Специалности:
  1. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
  2. ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
  3. ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА
  4. СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА