Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“ , гр.Козлодуй

 
Специалности:
1.Ядрена енергетика
2.Топлотехника- топлинна, клмитатична, вентилационна и хладилна
3.Управление на радиоактивни отпадъци
4.Компютърна техника и технологии
5.Електроенергетика.