ПГ "Алеко Константинов" , гр. Мездра

Специалности:
1.Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
2.Производство на кулинарни изделия и напитки