ПГ по каменообработване , с. Кунино

Професионална гимназия по каменообработване /ПГКО/ е единственото каменоделно училище на Балканите и се намира в село Кунино, община Роман, област Враца. ПГКО е държавно училище по изкуствата към Министерство на културата на Република България. То е едно от 23-те училища от уникалното семейство на училищата по изкуство и култура в България.