ПГ по МСС, гр. Мездра

Професионална гимназия по МСС, гр. Мездра

Специалности:
1.Локомотивив и вагони
2.Пътностроителна техника