ПЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца

ПЕГ „Йоан Екзарх“ осигурява на децата от областта практическо, качествено и достъпно образование в сферата на чуждите езици, хуманитарните науки, дигитални технологии и графичен дизайн. Чрез профилирано езиково обучение и професионална подготовка осигуряваме на учениците придобиване на ключови компетентности на XXI в, кореспондиращи с топ уменията необходими за хората днес.
За учебната 2022-2023г. училището предлага прием както следва:
1.Две паралелки с профил „Чужди езици“;
2.Една паралелка с професия „Графичен дизайнер“ с интензивно изучаване на чужд език.
3. Една паралелка Аниматор в туризма;
Туристическа анимация