ППМГ „Акад. Иван Ценов“ , гр.Враца

Вече 50 години ППМГ „Акад. Иван Ценов“ е еталон за високи стандарти в образованието. Високи изисквания и упорит труд, съчетани с непрекъснат стремеж към усъвършенстване и стимулиране на творческите заложби на учениците – това е формулата на успеха, която работи в училището през годините и неизменно носи най-високите образователни резултати във Враца и региона. Учители и ученици заедно работят, творят и успяват, като един сплотен екип, от който всеки млад човек с мечти и воля за постигането им може да стане част.