ПТГ "Никола Й. Вапцаров" , гр.Враца

Професионална техническа гимназия “Н. Й. Вапцаров”, гр.Враца е училище с богата 96-годишна история и традиции в професионалното обучение. Разполага със съвременно оборудвани учебни кабинети, физкултурен салон и работилници. Преподавателският екип е от висококвалифицирани учители с отличия в професионалната област. Училището се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция. За учебната 2022/2023 г. предлага обучение по специалностите: Мехатроника, Автомобилна мехатроника, Автоматизация на непрекъснати производства, Компютърна техника и технологии и Системно програмиране.