Спортно училище "Св. Климент Охридски" , гр.Враца

Спортно училище „Св. Климент Охридски”, гр.Враца обучава ученици в прогимназиален етап от V до VІІ клас и гимназиален етап от VІІІ до XII клас по общообразователна и специализирана подготовка по спортовете: борба, волейбол, лека атлетика, плуване, спортна стрелба, футбол.
За учебната 2020/2021 година Спортно училище „Св. Климент Охридски” – Враца обявява прием за ученици в V клас и за попълване на свободни места. Ученици се приемат след успешно положен приемен изпит за проверка на способностите по съответен вид спорт.
За учениците от VІІІ до ХІІ клас се провежда професионално обучение. Пълният курс на обучение дава право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация по теория и практика на професията „Помощник-треньор”, специалност „Спорт”.