СУ "Васил Воденичарски", с. Хайредин.

В СУ ,,Васил Воденичарски“-с. Хайредин се обучават ученици от селата: Михайлово,Манастирище,Рогозен,Бързина,Лехчево,Бели брод,Бутан,Крива бара,Липница и Софрониево.Броят на учениците е сравнително постоянен, в интервала от 212 до 220 ученици.