СУ “Васил Кънчов” , гр. Враца

Средно училище „Васил Кънчов”, гр. Враца е образователна институция с утвърден авторитет, успешна стратегия и ясна визия за бъдещето. Училището постига висока степен на успеваемост и ефективност на образователно-възпитателния процес, отличава се с толерантна и добронамерена атмосфера. В него работят висококвалифицирани професионалисти, с опит, с амбиции и отговорно отношение към работата си.