СУ „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина

Специалности:
1. Софтуерни и хардуерни науки
2. Електронна търговия /професионална паралелка/