СУ „Иван Вазов“, гр. Мездра

Специалности:
1.Профил „Хуманитарни науки“
2.специалност „Електронна търговия, професия „Организатор Интернет приложения“