СУ „Козма Тричков“ , гр. Враца

В училището се обучават ученици в прогимназиален и гимназиален етап – от V до XII клас.
Обучението на учениците в прогимназиален етап осигурява основни общи знания и базово равнище на общообразователната подготовка. Обучението на учениците от гимназиален етап се провежда в профилирани и професионални паралелки, както следва:
– профилирана паралелка с интензивно изучаване на английски език – „Икономика и мениджмънт“.