Средно училище "Отец Паисий", гр.Враца

СУ “Отец Паисий”, град Враца е основано през 1984 г. Единственото профилирано училище по изкуствата в Северозападна България и е едно от водещите в страната от този род училища. В него се обучават ученици по музика, изобразително изкуство и хореография от 1 до 12 клас. Основно образование са завършили над 2000 ученика, а средно образование 1000 ученика, по-голямата част от тях продължават образованието си във ВУЗ след което успешно се реализират по изучаваните профили.