СУ „Св. Климент Охридски“ , с. Зверино, общ. Мездра

СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино е модерно съвременно училище, в което се обучават 175 ученици в 12 паралелки от първи до дванадесети клас.

Визията, към която училището се стреми, е за училище, което предлага интерактивна, иновативна и стимулираща образователна среда, която включва гъвкаво ръководство и съвременна електронна система за управление на учебния процес.