СУ „Христо Ботев“- град Враца

Средно училище „Христо Ботев” е най-старото учебно заведение за средно образование в град Враца, училище с утвърдени традиции и поглед към бъдещето.
В СУ „Христо Ботев“- град Враца се обучават ученици от 1. до 12. клас. За тях то предлага:
висококвалифициран педагогически екип и интерактивно обучение с Mozabook.
За учебната 2022-2023г. училището предлага прием в профил „Обществени науки“, с интензивно изучаване на чужд език.