Средно училище "Христо Ботев" , гр. Козлодуй

Специалности:
1. Предприемачески (профил)
2.Приложно програмиране – Обучението по приложно програмиране гарантира на завършващите набор от компетенции,с които да се реализират професионално във фирми от IT сектора,софтуерни компании,сферата на търговските,банкови и електронни услуги,да стартират собствен IT бизнес.Учениците придобиват компетенции да боравят със съвременни интернет технологии и приложения,да поддържат електронни платформи и уебсайтове,да изпълняват административни дейности,свързани с обработка на информация,програмиране,софтуерно инженерство,отчетност и контрол ,електронни магазини,управление на бази данни и др.