СУ "Христо Ботев", гр.Оряхово

Специалност : 

  1. Икономическа информатика“
  2. „Машини и системи с ЦПУ“
  3. „Лозаро-винарство“