СУ „Христо Ботев“, с. Галиче

Средно училище „Христо Ботев“ е общинско. Намира се в село Галиче, община Бяла Слатина, област Враца на улица „Христо Ботев“ №2.   Построено е през 1937 година. В училището се обучават 150 ученици и работят 18 педагози и 5 души непедагогически персонал.

За учебната 2022/2023 год. обявява прием след 7-ми клас професионална паралелка с професия „ Техник –  растениевъд“, специалност   „Трайни насаждения“, която дава възможност на учениците да придобият трета професионална квалификация с европейско приложение.